ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การปอกสับปะรด
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,15:03   อ่าน 221 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ไอติม
ชื่อนักเรียน : นักเรัยนชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,19:32   อ่าน 485 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แกะสลักแตงโม
ชื่อนักเรียน : นักเรัยนชั้น ม.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2560,19:34   อ่าน 188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักเรียน : ปิ่นญาณี ศรีเมือง
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,12:58   อ่าน 98 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดง Science show
ชื่อนักเรียน : เกศสุดา รัตนะเสถียร
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,12:58   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดง Science show
ชื่อนักเรียน : รัตนาภรณ์ ถนอมศรี
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,13:01   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดง Science show
ชื่อนักเรียน : ชนิดา แดงดี
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,13:02   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มารยาทไทย
ชื่อนักเรียน : คมสัน อยู่ทิพย์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,13:08   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มารยาทไทย
ชื่อนักเรียน : รัตนา มีสัน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,13:09   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น (2D Animation)
ชื่อนักเรียน : จันฑิการณ์ ฟักโต
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,14:19   อ่าน 98 ครั้ง