ข่าวประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายหนังสือเรียน (อ่าน 200) 12 มิ.ย. 63
โรงเรียนอินทุภูติพิทยาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 158) 12 มิ.ย. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 582) 02 ต.ค. 61
รับสมัครครู (อ่าน 622) 02 ต.ค. 61