ข่าวประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายหนังสือเรียน (อ่าน 4) 12 มิ.ย. 63
โรงเรียนอินทุภูติพิทยาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5) 12 มิ.ย. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 404) 02 ต.ค. 61
รับสมัครครู (อ่าน 416) 02 ต.ค. 61