ข่าวประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายหนังสือเรียน (อ่าน 147) 12 มิ.ย. 63
โรงเรียนอินทุภูติพิทยาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 112) 12 มิ.ย. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 532) 02 ต.ค. 61
รับสมัครครู (อ่าน 558) 02 ต.ค. 61