ข่าวประชาสัมพันธ์
การจำหน่ายหนังสือเรียน (อ่าน 144) 12 มิ.ย. 63
โรงเรียนอินทุภูติพิทยาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 109) 12 มิ.ย. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 530) 02 ต.ค. 61
รับสมัครครู (อ่าน 555) 02 ต.ค. 61