ภาพกิจกรรม
นักเรียนไหว้ท่านพระยา

เนื่องด้วยในวันที่  23  กรกฏาคม  2563  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนได้นำพานักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนอินทุภูติพิทยา  คือ  ท่านพระยาอินทุภูติภักดี  นายอำเภอคนแรกของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,16:19   อ่าน 11 ครั้ง