ภาพกิจกรรม
ไหว้ครู
เนื่องด้วยในวันที่ 23  กรกฏาคม  2563  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอินทุภูติพิทยาได้จัดไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563  ระดับชั้น ม.1-ม.6
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,15:58   อ่าน 9 ครั้ง