ภาพกิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง

เนื่องด้วยในวันที่  23  กรกฏาคม  2563  นายวิศิษฏ์   ตรีทิพยบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยาได้จัดให้มีการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6  จำนวน  18  คน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดจำนวน 138  คน

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,15:37   อ่าน 11 ครั้ง