ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
เนื่องในวันที่  23 กรกฏาคม  2563   โรงเรียนอินทุภูติพิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบ  กฏเกณฑ์ของโรงเรียนอินทุภูติพิทยา โดย นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทภูติพิทยา  ขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,15:25   อ่าน 9 ครั้ง