ภาพกิจกรรม
การประชุมสมาคมครั้งที่ 1
             โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ขอขอบคุณ นายอิทธิพล ศรีอรุณนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอินทุภูติพิทยาและคณะกรรมการสมาคมทุกท่านที่กรุณาประชุมปรึกษาหารือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน อนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องเสียง อนุมัติงบประมาณ จัดการตีฝ้าห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง และ อนุมัติ ก่อสร้างเรือนอเนกประสงค์งบประมาณ 150000 บาท โดยหลักการไว้ก่อน อนุมัติมอบเงิน ทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุนทุนละ 1,000 บาทเป็นเงิน 30,000 บาทและชุดพละให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,12:15   อ่าน 103 ครั้ง