ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
12 ส.ค. 60 ถึง 12 ส.ค. 59 วางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะครู
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
09 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
08 ก.ค. 60 วันอาสาฬบูชา/ประชุมสมาคมนักเรียนเก่า ครั้งที่ 6/2560
สมาคม
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
16 มิ.ย. 60 ประชุมครู
ผู้บริหาร
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง อ.พ.
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
02 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560 (รอบสอง) ประชุมสมาคมนักเรียนเก่า ครั้งที่ 5/2560
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/สมาคม
01 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 เยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะครู
25 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
24 พ.ค. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 ลงทะเบียนซ่อม
วิชาการ
16 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน
ผู้บริหาร